Posuvné kovanie na dvere – systém MINIMAM&T Slovensko s.r.o., Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
tel.: +421 948 939 998, tel.: +421 948 682 182, www.klucky-mt.sk, e-mail: info@klucky-mt.sk